Výsadba rostlin

Provádíme výsadby listnatých a jehličnatých stromů a keřů, trvalek a okrasných tráv. Při výsadbě respektujeme nároky jednotlivých druhů dřevin. Do připravených záhonů a výsadbových jam namícháváme sázecí a rašelinové substráty pro lepší růst rostlin. Pro omezení růstu plevelů, snížení odparu vody a teplotních výkyvů půdy používáme mulčovací plachetky, které kryjeme jemně drcenou kůrou nebo štěrkem.

















www.zahradyplatanus.cz